Žádost o registraci nového uživatele
**Vaše členské číslo pod který jste vedeni u správce. Slouží pro ověření vaší identity