Žádost o registraci nového uživatele
**Vaše evidenční číslo pod který jste vedeni u správce. Slouží pro ověření vaší identity. Evidenční číslo můžete nalézt např. na předpisu plateb.

Zadané údaje slouží k ověření Vaší identity u správce. Zadejte údaje které , správce již eviduje u Vaší osoby.

Přihlašovací údaje budou po ověření Vaší žádosti zaslány e-mailem na zadanou adresu
Pokud nepůjde podle zadaných údajů ověřit Vaší identitu, přihlašovací údaje Vám nebudou zaslány .